NÆSTE SUPPEMØDE MED BORGMESTEREN
Salonen på KulturStationen
onsdag den 24. april 2019
 kl. 18.00-20.00
  


Borgmester Leon Sebbelin vil sædvanen tro berette om "Rigets tilstand" i Skørping og i Rebild Kommune - og der bliver også som sædvanlig lejlighed til at stille spørgsmål til borgmesteren.
Pris 50,- kr. Der sælges drikkevarer til sædvanlige priser.
Mødet er åbent for alle.
Tilmelding til medlemskonsulent Hanne Mortensen senest mandag den 22. april 2019, kl. 12.00, tlf./sms 5049 0645 eller mail hannem@live.co.uk. 
Arrangør: Skørping Borgerforening

 

OPFØLGNING PÅ SUPPEMØDET DEN 11. NOVEMBER 2015
Borgmester Leon Sebbelins skriftlige svar på stillede spørgsmål  

________________________________________

Fodgængerfelt ved Under Broen.
Der har ikke været og er ikke planlagt fodgængerfelter ud over de etablerede helleanlæg. Siden spørgsmålet blev stillet har jeg lagt mærke til, at det er en fremgangsmåde, der også benyttes mange andre steder. Skal det laves er det en kommunal opgave, der kræver politiets tilladelse.

Gangsti til lægehuset.
Omlægningen af den gamle sti er lavet. Den betyder, at gående og kørende til lægehus/P-plads ved stationen er blevet adskilt.

Undergang ved Himmerlandsvej.
Der er planlagt med ét ugentlig tilsyn/oprydning. Den frekvens har der ikke været de første måneder, men det skulle der blive rettet op på.

Venlig hilsen

Leon Sebbelin
Borgmester
Tlf.: 9988 9900
Mobil: 3027 7177

________________________________________

 

 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk