SMS- hjertestop- gruppe
Skørping/Rebild

Så er "SMS-hjertestop-gruppen" en realitet. Vi er nu 32 medlemmer i gruppen med kendskab til hjerte-lungeredning, der gennem et par måneder er blevet etableret og nu den 7. April er " gået i luften".
Det indebærer, at vi fra alarmcentralen ved melding om hjertestop, får en SMS, og at 3-4 af os vil komme til hjerte/lunge førstehjælp inden ambulancen kan nå frem.
Planen er også at medbringe eller hente en hjertestarter i området.
Medsendt er det område, vi dækker, som er lavet af "Den Præhospitale Virksomhed".
Vi håber, at det med tiden vil brede sig til hele Rebild Kommune, og at der vil være initiativtagere, der vil tage bolden op.
Mvh
Hanne Mortensen og Gerda Brock-Faber

 
 
 
 
ETABLERING AF SMS-HJERTESTOP-ORDNING I SKØRPING-REBILD.

Når et hjertestop indtræffer, er det afgørende med en hurtig indsats.

Ofte vil det være muligt for privatpersoner i nærområdet at nå frem og yde førstehjælp, inden ambulancen ankommer.

Man søger ca. 20 frivillige, der har kendskab til livreddende førstehjælp og som har lyst til at yde en indsats, hvis en medborger i området får hjertestop.

De frivillige i korpset vil modtage en SMS fra Alarmcentralen, når en borger i byen
har fået hjertestop og har brug for livreddende førstehjælp.

De første, der ankommer til adressen, starter med at give manuel hjertemassage. Samtidig eller hurtigt efter findes der frem til en af de hjertestartere, som er i lokalområdet.

Hvis der kommer flere frivillige, hjælper de med at sikre, at ambulancen kommer hurtigst frem.

Når ambulance, paramedicinere eller akutbil ankommer, overlader de frivillige opgaven til de professionelle.

SMS-hjertestop-ordningen etableres i samarbejde med Alarmcentralen. Ordningen har eksisteret med succes i et par år allerede i andre nordjyske byer.

Interesserede, som ønsker at melde sig eller ønsker yderligere information, bedes henvende sig senest den 10. marts 2017 til medlemskonsulent Hanne Mortensen på mail: hannem@live.co.uk eller tlf./sms 50490645 eller medlem Gerda Brock-Faber tlf./sms 23451728.

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk