Afskrift af mail, som bestyrelsen i Skørping Borgerforening
den 21. november 2016  har fremsendt til Banedanmark 
Til Banedanmark

Elevatorer på Skørping Station.

Så skete det igen!
Elevatorerne på Skørping Station er ude af drift på ubestemt tid.
Skørping Borgerforening finder det aldeles utilfredsstillende, at der igen er store problemer med elevatorerne.
For ikke så lang tid siden (maj måned) måtte en ganske ung pige på 12 år lide den tort at være indespærret i fire timer, før hun endelig blev ”befriet” af lokale borgere ved brug af deres eget værktøj.
Selvom operatøren blev underrettet, kom der ingen hjælp.
Flere timers ophold i en lukket elevator vil for de fleste være en ganske ubehagelig oplevelse og for nogle måske medføre traumer på kort eller længere sigt. 
Siden har der adskillige gange været problemer med driften.
Lige nu er elevatorerne igen ude af drift, tilsyneladende alle fem - både de tre elevatorer til togsporene og de to til gangtunnelen under sporene.
På det gamle (tidligere) stationsareal var det muligt for alle at komme til togene med deres bagage.
Forhindringerne er først kommet efter de mange forandringer omkring Skørping Station.
Omforandringerne blev trods borgernes protester gennemført, og da det skete var der trods alt håb for, at elevatorerne kunne gavne det rejsende folk.
Desværre må vi så bare konstatere, at det har været en problematisk tid for de mange rejsende, som nødvendigvis har skullet benytte elevatorerne.
Svagtgående ældre med rollator, kørestolsbrugere og folk med barnevogne er helt afhængige af elevatorerne, hvis de vil med tog til og fra Skørping.
Vi har fulgt med i dagspressen den senere tid og kan konstatere, at Banedanmark gang på gang beklager situationen, men desværre også uden at der kommer opfølgning med hensyn til hurtig reparation.
Trods kontakter fra private og offentlige myndighedspersoner sker der stort set intet – bortset fra beklagelse fra Banedanmark.
Seneste beklagelse fra Banedanmark suppleres med en forklaring om, at ”låsene ikke virkede ordentlig, og at elevatorerne i tilfælde af strømsvigt i byen ikke ville fungere”.
Forholdene på Skørping Station tenderer langt hen ad vejen til at være en skandale.
Skørping Borgerforening finder det aldeles urimeligt med den manglende service og hurtige opfølgning, når ”systemet” ikke fungerer på Skørping Station.
Og det er en helt urimelig behandling overfor de borgere, der på grund af handicap eller på anden vis er fuldstændig afhængige af elevatorerne, når de skal rejse med toget.
Kopi af denne mail sendes til: Rebild Kommunes borgmester Leon Sebbelin, MF Rasmus Prehn, Nordjyske Stiftstidende, Rold Skov Bladet og Vores Avis.

Med venlig hilsen

Skørping Borgerforening
BESTYRELSEN 

 

SVAR FRA BANEDANMARK TIL SKØRPING BORGERFORENING
MODTAGET DEN 24. NOVEMBER 2016 (SE NEDENSTÅENDE AFSKRIFT)

Til Skørping Borgerforening

Banedanmark skal beklage det uheldige forløb, der har været omkring elevatordriften på Skørping station. Det er på ingen måde tilfredsstillende, at kørestolsbrugere, personer med barnevogne og dårligt gående oa. reelt er udelukket fra at benytte stationen, og slet ikke i en længere periode.

Elevatorerne på Skørping station har desværre været behæftet med en række mangler siden etableringen. Senest blev det ved en nylig inspektion af anlægget observeret, at låsene ikke virkede ordentligt, samt at elevatorerne i tilfælde af strømsvigt på bynettet ikke kunne nødbetjenes. Det er derfor Banedanmarks opfattelse, at det sikkerhedsmæssigt er uforsvarligt at holde dem i drift, hvorfor de blev lukket den 3. november. Banedanmark henviser i stedet til DSB’s handicapservice.

Banedanmark er pt. i dialog med entreprenøren, der har opsat og vedligeholder elevatorerne. Parterne arbejder på at udrede fejl og mangler med henblik på udbedring. Udredningen forventes afsluttet i indeværende uge, hvorefter arbejdet straks igangsættes. Banedanmark understreger, at en genåbning af elevatorerne har højeste prioritet. 

Med venlig hilsen
Kim Backmann Paulsen
Direktionsassistent
Banedanmark
Direktionssekretariatet
+45 2616 4072
kbp@bane.dk

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk