OM KLØVERSTIER.


Kløverstigruppen  i  Skørping har 2016 etableret 4 opmærkede kløverstier med udgangspunkt fra Kulturstationen.

Desuden beskrives og kortlægges ca. 8 andre stiforløb, uden opmærkning, men sporbare ved brug af app eller www.endomondo.

 De 4 skiltede Kløverstier oprettes efter Friluftsrådets koncept for Kløverstier ( www.kløverstier.dk) og der søges løbende penge til skiltning og formidling.

Målet er at etablere et afmærket kløverstisystem, der forener befolkningens muligheder for kultur-, frilufts- og naturoplevelser med motion og bevægelse i bynære områder. Der skal være genkendelighed i grafisk identitet, stilængde og tilhørende farvekoder

”Vi (borgere og turister) mødes ved kløverstipælen" foran kulturstationen og går, løber, cykler eller rider en tur på 2,5 - 5 - 7,5 eller 10 km, hver med sin farvekode, hvor vi nyder omgivelsernes historie, kultur og natur, samtidig med vi møder motions- og vidensmæssige udfordringer. Der skal også være plads til dvælen ved en bænk ved den dampende skovsø eller ved et fuglefoderbrædt. 

Vi skal alle vide mere om vores by og finde muligheder for motion og afslapning i områdets naturlommer. 

Stierne i Skørping offentliggøres med kort, interessepunkter med foto og beskrivelser samt GPS-koordinater på www. Endomondo. Kort, foto og grundigere beskrivelser findes på denne webside. Desuden vil andre stiforløb men km-angivelse blive præsenteret her.

 

Kort om Friluftrådets koncept for Kløverstier:

Tanken med Kløverstikonceptet er, at fire stier af forskellig længde kan etableres i en hvilken som helst by med lokalt særkende fra by til by. Ruterne markeres med farvekoder, der kendes fra bl.a. skiløjper. Kløverstierne er grønne (2,5 km), blå (5 km), røde (7,5 km) og sorte vil være af en længde på mindst 10 km, der passer til den lokale by og oplandets indhold af natur, kulturmiljø og friluftsoplevelser. Med andre ord - den bringer brugeren fra by til land. 

Eksisterende og kommende aktivitetsmål bindes sammen af stierne (udendørs træningsredskaber, dansepladser, kulturmiljøer, udekøkken, skovmotion, havnebade, promenadeareal, samtalebænke, udsigtspunkter, bro- og bademiljøer, udfordrende balance og klatresteder og meget mere). Kløverstierne vil således både kunne etableres selvstændigt, men også indgå i mange kommuners ønske om at binde deres grønne områder tættere sammen. 

 

Målgrupper
Kløverstier er målrettet såvel de lokale borgere som gæsten/turisten, der lægger vejen forbi byen.

Nye borgere, eller folk på udkik efter en ny bolig vil kunne få et indblik i byens historie, natur, kultur og friluftsliv.

Kløverstier er til hverdagsbrug og til weekendudflugt.

Kløverstier kan bruges af skoler som led i undervisningsforløb.

Kløverstier kan bruges af natur-, kultur- og formidlingsfora i indsatsen for at "bevæge" Borgerne.

 

Kløverstigruppen består af:

Karsten Vestergaard, DN

Ole Jensen, Orienteringsklubben

Randi Stub Petersen, Grønt Råd Rebild og Friluftsrådet

Stigruppen er opstået på opfordring fra Kultur og Fritid, Rebild kommune og er åben for aktive deltagere til udvikling af stier, så vi kan søge om bl. a. Tips og Lotto midler til faciliteter lans ruterne.

Der er etableret et samarbejde med Hjerteforeningen, hvorfor 2 af Kløverstierne også er Hjertestier. 

Stierne vil blive lagt på websiden efterhånden som de udvikles. Brugernes kommentarer modtages gerne og placeres under menupunktet: Oplevelser at dele eller sættes ind i turbeskrivelserne.

Opdateret 15-09-2016. 

 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk