SORT RUTE 4 på 12 km. GL. SKØRPINGSTIEN.
Sværhedsgrad: Cykel og vandresti på cykel/gangsti, asfalt og grusveje. Turen kan også cykles eller køres i bil eller hestevogn.
Seværdigheder: Gl. Skørping Kirke, smuk natur langs Birkeholmvej, udsigten fra Hanehøj. Mulighed for længere afstikkere ad Hærvejsruten til Lindenborg Å og Volsted, eller til egeskoven i Skindbjerglund.
Navn på lokalitet
Beskrivelse
Start ved kulturstationen
Fra Kulturstationen går du over Sverriggårdsvej til cykelstien langs jern-banen og drejer op til Gl. Skørpingvej ved afviseren til Bentevej. Herefter følger du cykelstien til venstre helt til Gl. Skørping.
Undervejs passeres Skørpings ”industrikvarter” med Arcon og Varme-værket, der udvikler bæredygtig energi af solvarme og træflis.
På kirkegården kan man se (resterne af) Helligkorskilden, som langt op i 1800-tallet gav anledning til markeder, hvor lertøj skulle knuses, når man havde drukket af kilden eller hældt vand på syge steder.
Gammel Skørping
En bevaringsværdig landsby, hvor gårdene ikke blev udflyttet.
Den centrale plads hed Storkebjerget og var tidligere grusgrav for lods-ejerne. Nu er den et grønt centrum for byen, omkranset af den gamle præ-stegård, den gamle skole med kunstgalleri, et par gårde og den gamle købmand ”rådhuset”, som nu er medborgerhus.
Byen hed oprindeligt Skørping, før den nye station Sverriggaard, den nuværende Skørping Station overtog navnet
Hvert år til pinse fejres majbøgen, og Gl. Skørping er da centrum for sved og munterhed.
Birkeholmvej
Nord for medborgerhuset følges grusvejen Birkeholmvej, som også er markeret som rute 12, Hærvejsruten, for cyklende. Vejen fører forbi by-ens branddam og ud i det åbne land med marker og mange mindre træbe-voksninger i skel og på høje. Et typisk gammelt bondelandskab før de store maskiners indtog. Hvor vejen deler sig drejes til højre ad Sigsgårds-vej.
Her er mulighed for en længere afstikker til venstre ad Hærvejsruten til Lindenborg Å og eventuelt over broen videre til Volsted, der er en af lan-dets fineste fortebyer, gårdene er ikke flyttet ud af den gamle landsby, men ligger stadig rundt om gadekæret.
Fra Sigsgårdsvej til Skindbjergvej
Sigsgårdsvej munder ud i Skindbjergvej. Undervejs har du en fin udsigt mod vest til Skørping og Rold Skov. Fremme ved Skindbjergvej skal du et lille stykke til højre, hvorefter du fortsætter til venstre ad grusvejen, Hedegårdsvej.
Her kan du også lave en spændende afstikker (bedst på cykel) til Skind-bjerg og Skindbjerglund, hvor der findes en gammel, fredet egeskov, sik-
kert en af de ældste egeskove i Danmark, og i hvert fald den største i Rold Skov, hvor der ikke er mange gamle ege tilbage.
Den vestlige del af Skindbjerglund er statsskov, så du må færdes overalt. Især om foråret er egeskoven meget smuk med masser af forårsblomster i skovbunden.
Hedegårdsvej
Hedegårdsvej slynger sig ud og ind mellem gårde og marker, du ser også nogle kæmpehøje undervejs. Hvor den munder ud i Fræervej, ligger et af Skørpings vandværker på højre hånd, herfra hentes ¾ af vandet til Skør-ping, der i alt forbruger 140.000 m? vand om året.
Hanehøj
Den markante gravhøj, Hanehøj ligger lige på den anden side af vejen. Desværre er den tæt bevokset med buske og træer, der gør det meget van-skeligt at komme op på toppen – hvor man af samme grund ikke kan se noget som helst. Desuden ligger der en stak gamle halmballer, som ikke pynter i landskabet.
Men giv dig alligevel tid til at nyde udsigten fra Hanehøj, den ligger højt i landskabet, den har givet navn til Hanehøjkvarteret i Skørping, og udsig-ten til alle sider er flot. Du kan fx se til landsbyen Fræer, hvor kirketårnet stikker op mellem træerne.
Hanehøjvej
Du skal nu ned ad Hanehøjvej, der naturligvis har fået navn efter højen. Gå lidt ned ad Fræervej mod Gl. Skørping, men ikke ret langt, så skal du ned ad Hanehøjvej på venstre hånd. Undervejs kommer du forbi marker og mose, og lige før de første huse i Skørpings ”nybyggerkvarter” passe-rer du Skørping Rideskole, du er ikke i tvivl, for der går gerne en del he-ste i de omgivende folde.
Retur til Skørping
Nu passerer du et ret nyt boligkvarter og fortsætter ad Hanehøjvej forbi bofællesskabet Otterupgård til Gl. Skørpingvej. Herfra er det samme vej tilbage, som du gik ud.
Har du gennemført turen til fods, er det en ganske flot præstation.
Ruten er revideret den 12. september 2016

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk