INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022
Generalforsamling i Skørping Borgerforening onsdag den 16. marts 2022 i Salonen på KulturStationen.
Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00.
Den formelle start på generalforsamlingen er kl. 19.00.
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Dagsorden i henhold til vedtægter for Skørping Borgerforening.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstiller valg af Karl Peder Bevensee .
2. Valg af referent.
Bestyrelsen indstiller valg af Jens Roesdahl.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
Regnskab 2021 med revisorpåtegning indstilles godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Pt. er der ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.

Kenneth Thoft Madsen, formand (på valg 2022) - villig til genvalg
Annie Poulsen, næstformand (på valg 2022) - villig til genvalg
Gunnar Juhl Nielsen, kasserer (på valg 2023)
Hanne Mortensen, medlemskonsulent, suppleant (på valg 2022) - villig til genvalg
Preben Sørensen, frivillig-koordinator (på valg 2022) - ønsker ikke genvalg
Anette Thorn, referent (på valg 2022) - villig til genvalg
Jens Roesdahl, medlemskonsulent (på valg 2023).
7. Valg af revisor.
Revisor Joan Rampes  - villig til genvalg.
8. Eventuelt.
 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk