INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021
Generalforsamling i Skørping Borgerforening onsdag den 6. oktober 2021 i Salonen på KulturStationen.
Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00.
Den formelle start på generalforsamlingen er kl. 19.00.
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Dagsorden i henhold til vedtægter for Skørping Borgerforening.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstiller valg af Ove Nielsen.
2. Valg af referent.
Bestyrelsen indstiller valg af Anette Thorn.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.

Regnskab 2020 med revisorpåtegning indstilles godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Pt. er der ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.
Kenneth Thoft Madsen, formand (på valg 2022)
Annie Poulsen (på valg 2022)
Gunner Juhl Nielsen (på valg 2021 – villig til genvalg)
Hanne Mortensen (på valg 2021 – ønsker ikke genvalg, dog villig til at indgå som suppleant indtil næste generalforsamling i 2022)
Preben Sørensen (på valg 2022)
Anette Thorn (på valg 2022)

Karl Peder Bevensee (på valg 2021 – ønsker ikke genvalg) 
Gert Bay Jensen, suppleant (på valg 2021 – ønsker ikke genvalg)
7. Valg af revisor.
Revisor Joan Rampes (villig til genvalg)
8. Eventuelt.


 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk