INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Skørping Borgerforening tirsdag den 10. marts 2020 i
Salonen på KulturStationen. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00.
Den formelle start på generalforsamlingen er kl. 19.00.
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Dagsorden i henhold til vedtægter for Skørping Borgerforening.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens (bestyrelsens) beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.        

8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Bestyrelsens suppleanter vælges af generalforsamlingen for 1 år.
Nuværende bestyrelse:
¤ Kenneth Thoft Madsen, formand (på valg 2020)
¤ Annie Poulsen (på valg 2020)
¤ Vagn B. Larsen (på valg 2020)
¤ Gunner Juhl Nielsen (på valg 2021)
¤ Hanne Mortensen (på valg 2021)
¤ Preben Sørensen (på valg 2020)
¤ Karl Peder Bevensee (på valg 2021).
Suppleanter:
¤ Anette Thorn (på valg 2020)
¤ Gert Bay Jensen (på valg 2020).


 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk