INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Skørping Borgerforening onsdag den 6. marts 2019 i Salonen på KulturStationen.
Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00. Den formelle start på generalforsamlingen er kl. 19.00.
Indtil den formelle start på generalforsamlingen er der underholdning med fællessange. Kenneth Thoft Madsen er forsanger og sørger for musikledsagelse.
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent: Forslag Ove Nielsen.
2) Valg af referent: Forslag Karl Peder Bevensee.
3) Formandens (bestyrelsens beretning).
4) Regnskabsaflæggelse.
5) Behandling af indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen til præcisering af borgerforeningens behandling af personoplysninger jfr. ny lov om persondata, gældende fra den 25. maj 2018. Medlemmer, der ønsker forslag til behandling på generalforsamlingen, skal sørge for at forslag er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6) Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Bestyrelsens suppleanter vælges af generalforsamlingen for 1 år. Nuværende bestyrelse: ¤ Kenneth Thoft Madsen (på valg 2020) ¤ Annie Poulsen (på valg 2020) ¤ Vagn B. Larsen (på valg 2020) ¤ Gunner Juhl Nielsen (på valg 2019) ¤ Hanne Mortensen (på valg 2019) ¤ Preben Sørensen (på valg 2020). ¤ Karl Peder Bevensee (på valg 2019). Medlemmerne Gunner Juhl Nielsen, Hanne Mortensen og Karl Peder Bevensee er på valg til bestyrelsen i 2019. Alle tre er villige til genvalg. Forslag til valg af suppleanter: Anette Thorn og Gert Bay Jensen.
7) Valg af revisor. Hans Dahl er villig til genvalg.
8) Eventuelt.

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk