Generalforsamlingen i 2018 afholdes onsdag den 7. marts.

Mødested: I SALONEN på KulturStationen i Skørping.

Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00.

Indtil den formelle start på generalforsamlingen er der underholdning med fællessange - forsanger og musikledsagelse ved Kenneth Thoft Madsen.

Den formelle start på generalforsamlingen er kl. 19.00

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Nuværende bestyrelse:
Kenneth Thoft Madsen (på valg 2018), Carl Schøtt Madsen (på valg 2018), Ove Olsen (på valg 2018), Vagn B. Larsen (på valg 2018), Gunner Juhl Nielsen (på valg 2019), Hanne Mortensen (på valg 2019) og Karl Peder Bevensee (på valg 2019). Suppleanter: Allan Iversen (på valg 2018) og Hanne Bach (på valg 2018).
Revisor: Hans Dahl (på valg 2018).

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
Ove Nielsen indstilles godkendt som dirigent.

2) Valg af referent.
Karl Peder Bevensee indstilles godkendt som referent. 

3) Formandens (bestyrelsens) beretning.
Forslag til beretning forelægges til godkendelse/indstilling på bestyrelsesmødet den 5. marts 2018.

4) Regnskabsaflæggelse.
Regnskabet for 2017 med revisorpåtegning indstilles godkendt. Årets nettoresultat udgør 14.741,69 kr.
5) Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet fra medlemmerne.

6) Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.
Navneliste med indstilling til generalforsamling vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forventes klar på bestyrelsesmødet den 5. marts 2018.
7) Valg af revisor.
Hans Dahl indstilles godkendt som revisor.

8) Eventuelt.

 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk