Er det ikke kedeligt at gå til generalforsamling?
Nej ikke i Skørping Borgerforening!

Her får du både suppe og munter koncert i tilgift.
Generalforsamlingen holdes onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.00
i Verandaen på KulturStationen.
Vi indleder med at spise suppe med lækkert brød og ost bagefter.
kl. 18.30 er der generalforsamling, herunder orientering om
det nyoprettede Lokalråd for Skørping og Rebild.
Det er gratis at deltage.
Kl. 20.00 er der koncert og underholdning i Pavillonen ved De Aalbæk Spillefolk. Pris kr. 75. 

Vil du være medlem kan du tilmelde dig på hjemmesiden, klik i menuen til venstre på BLIV MEDLEM.

På hjemmesiden kan du læse mere om vores forening og kommende arrangementer.

Du kan også kontakte vores medlemskonsulent Hanne Mortensen på tlf. /sms 5049 0645.

 

 

Generalforsamlingen i 2015.

Onsdag den 18. marts kl. 18.00 i Verandaen på KulturStationen.
 
Der indledes med at spise suppe.
 
Kl. 18.30 er der generalforsamling. Det er gratis at deltage.
 
Kl. 20.00 er der koncert og og underholdning i Pavillonen ved De Aalbæk Spillefolk.
 
Pris kr. 75. Kun for medlemmer.

 

 

DAGSORDEN 
 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2015
   
            

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Ove Olsen som dirigent på generalforsamlingen.
BESLUTNING:      

2. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslår Karl Peder Bevensee som referent på generalforsamlingen.
BESLUTNING:          

3. Formandens beretning.
Bestyrelsen indstiller den skriftlige beretning godkendt på generalforsamlingen.
BESLUTNING:

4. Regnskabsaflæggelse.
Bestyrelsen indstiller regnskab 2014 med revisorerklæring godkendt på generalforsamlingen.
BESLUTNING:                        

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jfr. § 4 i ”Vedtægter for Skørping Borgerforening”.
Bestyrelsen har konstateret, at der ikke er indgået forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen.
BESLUTNING:
 

6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:

Gunner Juhl Nielsen, Hanne Mortensen og Karl Peder Bevensee er på valg og er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg på generalforsamlingen.
Suppleanter:
Ove Olsen og Karl Johan Clemmensen er på valg.
Ove Olsen er villig til genvalg. Karl Johan Clemmensen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ove Olsen på generalforsamlingen.
Derudover foreslås valg af yderligere en suppleant.
BESLUTNING:                  

7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Dahl.
Derudover foreslås valg af en revisorsuppleant.
BESLUTNING:


8. Eventuelt. 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk