Generalforsamling
med suppe og Mozart

Nyt koncept i Skørping Borgerforening blev en succes

I et forsøg på at trække flere til den årlige generalforsamling havde Skørping Borgerforening i år sat både suppe og koncert på programmet. 
-Der plejer at komme 10-15, men i år var vi 35, så jeg synes, vi må sige, at forsøget lykkedes. Det blev en rigtig hyggelig aften, så jeg tør godt vædde på, at der kommer endnu flere næste år, siger formand Erling Junker Holst.
Generalforsamlingen blev indledt med suppe i Verandaen på KulturStationen, og efter generalforsamlingen gik man ind i glaspavillonen til en improviseret koncert med Lisbeth Binderup  
Thordahl, som spiller klarinet i Aalborg Symfoniorkester.  Hun trådte til med kort varsel, da operasangeren Charlotte Hjørringgaard sendte afbud om eftermiddagen på grund af sygdom.
-Vi fik ikke sang, men dejlig musik, og folk hyggede sig med et glas vin ved de små borde, mens Lisbeth Binderup Thordahl spillede værker af bl.a. Händel, Mozart og Ravell. Der var en rigtig god stemning, siger Erling Junker Holst.
Lisbeth Binderup Thordal havde medbragt flere af sine musikinstrumenter og demonstrerede, hvad de kunne frembringe af høje og dybe toner. Samtidig fortalte hun om instrumenternes oprindelse.
Det næste arrangement i borgerforeningen byder også på sang og musik, men denne gang med ikke mindre end 60 medvirkende. Det er Vise Verse Aften onsdag den 26. marts på KulturStationen. Aftenens tema er ”Nordiske toner”, og der medvirker en lang række lokale solister og kor. Både de medvirkende og publikums fællessang vil blive akkompagneret af ”Revyorkestret” med kapelmester Hans Hjort i spidsen. Vise Verse Aften holdes i samarbejde med Aktive Kvinder og KulturStationen.

Et fint år
På generalforsamlingen kunne formanden oplyste, at det havde været et rigtig fint år. Medlemstallet er steget kraftigt og er nu på 225. Året bød på mange og gode oplevelser i form af en anderledes og sjov togtur til Peterspladsen i Bjergby, teatertur til Hobro, rundvisning i Musikkens Hus i Aalborg, koncert med Tangentspilleren, Bedsteforældredag, byttemarked,  lokalhistorisk eftermiddag,  travetur og virksomhedsbesøg. 
-Og vores biografklub kører rigtig godt, ikke mindst når vi spiser middag sammen, før vi går ind i Kinorevuen og ser filmen, sagde Erling Junker Holst. 
Til bestyrelsen nyvalgtes Carsten Egenfeldt og Vagn B. Larsen. De afløser Lis Løbter og Karl Bech, som ikke ønskede at genopstille. Ny suppleant blev Karl Johan Clemmensen, som afløser Jens-Peder Vium, der ikke ønskede at genopstille.
Kasserer Gunner Juhl Nielsen oplyste, at foreningen har en god økonomi, selv om året på grund af de mange arrangementer sluttede med et underskud 2154 kr. På generalforsamlingen blev der givet udtryk for, at bestyrelsen gerne måtte forhøje det beskedne kontingent på 50 kr for enlige og 100 kr om året for en husstand. 

 

Lisbeth Binderup Thordahl gav medlemmerne i borgerforeningen en stor oplevelse, da hun spillede Mozart i glaspavillonen efter generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning. 
4. Regnskabsaflæggelse. 
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale ugeavis og/eller i Nyhedsbrev til Borgerforeningens medlemmer samt via opslag på Borgerforeningens hjemmeside med angivelse af dagsorden. 

 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk