Halmhuset i Skørping
Sussi Handberg - selvbygger og husets ejer - viser rundt og fortæller

        Skørping Nykirke

Tirsdag den 18. januar kl. 14.00 i Salonen på KulturStationen.
Johan Rafaelsen fortæller om Skørping i gamle dage og viser lysbilleder.

 

          Gl. Skørping Kirke

Skørping i gamle dage – fortælling og lysbilleder.

Omkring 80 borgere var den 18. januar samlet i Salonen på KulturStationen, hvor Johan Rafaelsen fortalte om gamle dage i Skørping og viste lysbilleder.

En meget interessant og hyggelig eftermiddag med stemningsfyldte billeder og fortællinger om Skørping by, den gamle kro og datidens butikker. Også billeder fra dengang, hvor hestevognen var det foretrukne transportmiddel. Flere tilhørere kunne nikke genkendende til slægters vilkår i gamle dage og en aktiv by med station og kro og hotel m.m.

Igen et arrangement med stor opbakning fra de lokale borgere med en god stemning, hvor tilhørerne stillede og fik besvaret mange spørgsmål om en svunden tid. Aktive kvinder sørgede for kaffe og kage.

En rigtig god eftermiddag arrangeret af Aktive Kvinder i samarbejde med Skørping Borgerforening.    

------------------------------------------

Artikel fra Østhimmerlands Folkeblad, tirsdag 27. april 2010 - skrevet af Erling Junker Holst

Stor interesse for "besættelsen".

SKØRPING: Film og udstilling i Skørping er blevet tilløbsstykke.

I år er det 70 år siden, at de tyske tropper den 9. april overskred grænsen og besatte Danmark. De ældre mindes besættelsesårene og krigens gru - for den yngre generation er Anden Verdenskrig langt væk, og deres viden om den er meget begrænset, viser undersøgelser.
I Skørping har både den yngre og ældre generation haft mulighed for at få mere at vide om krigen og den indvirkning, den havde på danskernes hverdag, også i Rold Skov området.
Og interessen for besættelsestiden har været stor.
Den 9. april var der premiere i Kinorevuen på en dokumentarfilm ”I krigens skygge”, som Henrik Bugge Mortensen har lavet om besættelsestiden. Filmen er en kombination af maskinmester Rasmussens autentiske optagelser fra perioden og nye optagelser, der illustrerer udvalgte dramatiske hændelser under besættelsen. Filmen indeholder endvidere interviews med nulevende personers erindringer om besættelsen.
Der var totalt udsolgt ved premieren, hvor publikum klappede efter filmen.
På grund af den store interesse, blev der arrangeret ekstra forestillinger.
I forbindelse med filmen er der arrangeret en specialudstilling i glasarkaden om besættelsestiden, og også den er blevet set af mange. Udstillingen fortæller ved hjælp af plancher og effekter om besættelsestiden i Rold Skov området. Nulevende personer fortæller, hvordan de husker den 9. april 1940. Blandt effekterne er en container, som blev brugt, når der skulle nedkastes våben til modstandsfolkene.


 

 Historien om besættelsestiden studeres nøje 

------------------------------------------  

Artikel fra Østhimmerlands Avis, tirsdag 12. januar 2010 - skrevet af Erling Junker Holst

Da Skørping gik i sne

Flere butikker valgte at lukke, og andre kunne ikke få varer frem

SKØRPING: Onsdag den 6. januar 2010 - det er en dag, der vil gå over i historien.
Det var den dag, da sneen i bogstaveligste forstand lukkede Nordjylland.
Også i Skørping gik livet næsten i stå. Der kom ingen post, ingen dagblade, ingen ugeaviser og ingen reklamer.
Flere forretninger valgte at lukke, bl.a. frisørsalonen på Torvet og blomsterforretningen i Jyllandsgade. Hverken personale eller kunder kunne nå frem.
 
Turistbureauet også lukket
Skørping Skole var lukket. Det samme var Rebild Turistbureau, som har lokaler på Kulturstationen. De tre ansatte – turistchef Bodil Christensen fra Rebild, Henriette Noer fra Ejstrup Skovsteder og Bente Larsen fra den nordlige del af Skørping – kunne simpelthen ikke komme frem på grund af de store snemasser.
Vi ringede sammen og valgte at lukke. Det har vi aldrig prøvet før i min tid, og jeg har været ansat i turistbureauet siden 1985, fortæller Bodil Christensen. Hun fik kontakt til Jesper Meng i Kinorevuen og fik ham til at sætte et skilt op på fordøren til Kulturstationen om, at turistbureauet på grund af sneen var lukket.
Turistbureauet sælger også billetter for DSB, og i hvert fald én kunde gik forgæves.
Vi håber, at han og andre, der skulle med DSB, fik købt billet i automaten på stationen, siger Bodil Christensen.
A propos DSB så havde nærtoget fra Skørping til Lindholm også indstillet driften.
Til gengæld fik borgerne i Skørping lejlighed til at se en sneplov på skinnerne. DSB sendte sit gamle lokomotiv MY 1135 til Nordjylland for at holde skinnerne fri for sne. Lokomotivet, der har base i Horsens, var blevet forsynet med sneplove i begge ender. MY 1135, der vejer over 100 tons, har en særlig status hos togentusiaster, som finder lokomotivet meget feminint trods vægten!
 
Madvarer hentet på kælk
Det kneb for flere forretninger at få forsyninger frem på grund af sneen. I Fakta spejdede kunderne således forgæves efter brød og mælk.
Flere af de borgere, som trodsede snemasserne for at købe ind, kom på ski og bar rygsæk. Der var også dem, der lavede en familietur ud af det og satte børnene på kælken den ene vej og varerne den anden vej. Børnene kunne i øvrigt glæde sig over de store snebunker, som dels fungerede som udsigtstårn, dels var fortrinlige rutsjebaner.
Som et kuriosum kan nævnes, at den nyanlagte skiløjpe i Rold Skov også var lukket. Den sneede til!


 

Til venstre
Nina på otte år og Naja på fem år havde bestemt ikke noget mod sneen! Her ses de på toppen af en snebunke ved Fakta i Skørping.

Til højre
Også togtrafikken til og fra Skørping gik delvis i stå, bl.a. var nærtoget aflyst hele onsdagen. Det bar p-pladsen ved stationen præg af. Her holdt kun få biler, og de blev hurtigt helt dækket af sne.

 


 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk