Nedenstående info vedr. kontingentopkrævning for 2022 er
                       udsendt til borgerforeningens medlemmer den 21. oktober 2021 via mail

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til Skørping Borgerforenings medlemmer.

Efter et kontingentfrit år 2021 vil vi nu igen begynde at opkræve kontingent for året 2022.

Kontingentet vil som sædvanlig være kr. 150,- for husstande og kr. 75,- for enkeltmedlemmer.

Sidste frist for indbetaling er 31. december 2021.

Du kan betale kontingent via MobilePay nr. 30079, eller du kan overføre via netbank til konto 9812 2070767859.

Husk at angive medlemsnummer.

Har du ikke adgang til MobilePay eller netbank, kan du kontakte Hanne Mortensen på tlf./SMS 50490645 og aftale nærmere angående betaling.

Når foreningen har registreret din indbetaling, vil du få tilsendt nyt borgerkort for 2022.

Hvis du er flyttet siden sidste kontingentbetaling, bedes du meddele din nye adresse til Hanne Mortensen på mail: hannem@live.co.uk eller SMS 50490645.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Skørping Borgerforening

                                        -----------------------------------------------------------------------------------------       

                                              KONTINGENTBETALING IGEN FRA 2022
                                                     FAKTAOPLYSNINGER  

       1. KONTINGENT KR. 150,- for husstande og enkeltmedlemmer KR. 75,-
2. OPGIV MEDLEMSNUMMER VED INDBETALING
3. OPGIV MAILADRESSE (de der har en mail).

 

BORGERKORTET
Ud over medlemskab af borgerforeningen vil BORGERKORTET give dig nogle kontante fordele. 

Med BORGERKORTET i hånden kan du og din familie deltage i vore aktiviteter og komme helt eller delvis gratis ind til udvalgte møder og arrangementer.

Skørping Borgerforening har meldt sig kollektivt ind i Biografklub Danmark.

Det betyder, at du og din familie i løbet af vinterhalvåret kan se 7 udvalgte film til halv pris.

Rabatbilletterne kan bruges i alle biografer på alle spilleaftener.

Vi bruger biografen i Skørping - KINOREVUEN.                                                          

                  

                                       BETALINGSFRI  PERIODE                                         
      Alle medlemmer er fritaget for kontingentbetaling i hele 2021

FRITAGELSE FOR BETALING AF KONTINGENT
Bestyrelsen har på sit møde den 3. september 2020 besluttet, at der ikke opkræves kontingent for 2021.

Nye medlemmer i resterende del af 2020 skal heller ikke betale kontingent.

Begrundelsen for at fastsætte kontingentet til kr. 0 i 2021 og resten af 2020
skyldes aflysninger og det begrænsede aktivitetsniveau i 2020 på grund af
restriktionerne i forhold til coronavirus/COVID-19.    

Samtidig har Skørping Borgerforening en god økonomisk balance, der
muliggør beslutningen om kontingentfritagelsen.

KONTAKTMULIGHED:
Medlemskonsulent

Hanne Mortensen
Mobil tlf. 5049 0645
mail hannem@live.co.uk                                                    

                                                          
                                             

 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk