Skørping Borgerforening
Generalforsamling onsdag den 18. marts 2015
i Verandaen på KulturStationen.
 
Årsberetning ved formand Erling Junker Holst.
 
2014 blev et rigtig godt år for Skørping Borgerforening.
Igen, fristes man næste til at sige, for foreningen har haft fremgang de seneste fem år.
Vores medlemstal vokser stadig.
Vores økonomi bliver bedre og bedre.
Vi har haft  stor tilslutning til vore arrangementer. 
Og dem har der være mange af. Lad mig i flæng nævne:
Promenadekoncert 
Lokalhistorisk Eftermiddag
Bedsteforældredag
Fastelavnsfest
Suppemøde med borgmesteren
Vise Verse Aften
Mad og Film
Naturhistorisk Eftermiddag
Julekoncert med Herning Kirkes Drengekor
Byttemarked
Udflugt til Rhododendron park
Virksomhedsbesøg på den nye politistation i Hobro
Og mange af disse arrangementer vil blive gentaget. 
Vi fortsætter med Mad & Film, som er blevet en stor succes. Det samme er vort kollektive medlemskab af Biografklub Danmark, så alle vore medlemmer kan komme ind i vores lokale biograf og se syv gode film til halv pris. 
Vi fortsætter med virksomhedsbesøg, bedsteforældredag, naturhistorisk eftermiddag, Vise Verse aften, Byttemarked, suppemøde med borgmesteren, fastelavnsfest for børn og promenadekoncert.
Men der kommer også nye ting på programmet.
Vi startede året med en velbesøgt Nytårskoncert, og den agter vi at gentage næste år. Vi tror, den bliver en tradition.
Vi skal på forårsudflugt til Østerild for at se de store vindmøller.
Og der kommer mere, så vore medlemmer kan godt glæde sig. 2015 bliver også et år, hvor der sker meget i Skørping Borgerforening.
Og det hele kan man orientere sig om på vores særdeles velredigerede og populære hjemmeside.
2014 blev også året, hvor vi indledte et samarbejde med Rebild Borgerforening. Det venter vi også meget af. Rebild Borgerforening har et godt tag i de unge familier – vi har et godt tag i seniorerne.
Vi tror på, at vi kan lave nogle gode arrangementer sammen. Det er allerede aftalt, at vi laver et fælles virksomhedsbesøg på Rebild Efterskole – og mere er på vej.
2014 blev året, hvor borgerforeningen tog initiativ til at nedsætte et Lokalråd for Skørping og Rebild. 
Faktisk bød 2014 kun på en skuffelse. Den var til gengæld megastor. Trods en fantastisk indsats af arbejdsgruppen med Ove Nielsen som formand lykkedes det os ikke at få Banedanmark og de lokale politikere til for alvor at kigge på vores forslag til baneprojektet.
Lad mig slå fast: Vi er meget glade for broen, så man har kunnet lukke jernbaneoverskæringen.
Men vi er bestemt ikke glade for gangbroen. Den skæmmer. Og den gør det mere besværligt for de rejsende.
Vi mener fortsat, at vi med gangtunnelen under Jyllandsgade og gangbroen ikke har fået den bedste løsning, men suverænt den dyreste.
Vi er skuffet over, at vort forslag aldrig blev behandlet seriøst.
Fra politisk side bliver der talt så meget om, at man skal lytte til borgerne.
Det var bestemt ikke den oplevelse, vi fik.
Men ellers var 2014 et særdeles godt år for Skørping Borgerforening.
Og 2015 tegner til at blive lige så godt. Lad os håbe, at dem spådom går i opfyldelse.
 

Her er, hvad du kan glæde dig:

Onsdag den 25. marts kl. 19.30: Vise Verse Aften på KulturStationen.
Entre kr. 100 (inklusive en sandwich). 
Billetter sælges via www.himmerlandsbilletten.dk og på Skørping Bibliotek.
Evt. overskydende billetter sælges ved indgangen.
Du kan læse mere om aftenen på vores hjemmeside: www.skoerpingborgerforening.dk

Søndag den 29. marts kl. 10.00-15.00 i festsalen på KulturStationen: Byttemarked.
Kom med det, du vil af med. Tag det, du har brug for. 
Se annoncen i Rold Skov Bladet i denne uge, eller læs mere på vores hjemmeside.

Torsdag den 9. april kl. 17.00 i Verandaen: ”Mad & Film”. 
Efter middagen går vi ind i Kinorevuen og ser den nye danske film ”9. april”.
Du kan læse mere om filmen på vores hjemmeside.
Pris kr. 100
Tilmelding hos vores medlemskonsulent Hanne Mortensen tlf./sms 50490645 eller mail: hannem@live.co.uk

Onsdag den 15. april kl. 18.00 i Verandaen: Suppemøde med borgmester

Søndag den 26. april kl. 16.30 i Kinorevuen: ”Daglejernes børn”.
Vi skal se den meget roste dokumentarfilm, som Henrik Bugge Mortensen har lavet om cementfabrikkerne i Assens ved Mariager Fjord. Filmen er baseret på Hans Kirks roman.
Efter filmen går vi ned  i Pavillonen, hvor der serveres stegt flæsk med persillesovs. Derefter får vi  
kaffe og æblekage.
Henrik Bugge Mortensen fortæller om baggrunden for filmen, og med sig har han et par daglejere, som vil berette om det hårde, men også spændende arbejdsliv.
Pris for film og mad kr. 150.
Du skal tilmelde dig hos medlemskonsulenten. 
Der er begrænset deltagertal.

Tirsdag den 12. maj: Forårstur til Østerild. Vi skal se og høre om de nye kæmpestore vindmøller.
Derefter besøger vi Kirsten Kjærs Museum.
Pris for bustur og middag kr. 295.
Du kan læse mere om forårsturen på vores hjemmeside.
Du skal tilmelde dig hos medlemskonsulenten.
Der er begrænset deltagertal.

Onsdag den 20. maj kl. 19.00-21.00: Virksomhedsbesøg på Rebild Efterskole.
Besøget arrangeres i samarbejde med Rebild Borgerforening.

 

 

 

 

 
 

  Skørping Borgerforenings Hjemmeside

                                                                                                                           

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk